لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (5)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درد دل کسب و کارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب و کار
نويسنده:الهام عنایتی ؛ نويسنده:وحیده زاهدی ؛ نويسنده:فاطمه‌سادات رحمتی - تینای طهرانی - دیویی: 338.0955 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 600000 ریال - 3 -8-99393-622-978 انتخاب
2- مثبت فکر نکنید: بصیرت‌هایی از دانش جدید انگیزش
نويسنده:گابریله اوتینگن ؛ مترجم:حسین رحمانی ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 153.8 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 340000 ریال - انتخاب
3- مثبت فکر نکنید: بصیرت‌هایی از دانش جدید انگیزش
نويسنده:گابریله اوتینگن ؛ مترجم:حسین رحمانی ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 153.8 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1400 - 340000 ریال - انتخاب
4- مثبت فکر نکنید: بصیرت‌هایی از دانش جدید انگیزش
نويسنده:گابریله اوتینگن ؛ مترجم:حسین رحمانی ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 153.8 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 340000 ریال - انتخاب
5- مثبت فکر نکنید: بصیرت‌هایی از دانش جدید انگیزش
نويسنده:گابریله اوتینگن ؛ مترجم:حسین رحمانی ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 153.8 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 340000 ریال - 8 -73-8091-600-978 انتخاب
6- مثبت فکر نکنید: بصیرت‌هایی از دانش جدید انگیزش
نويسنده:گابریله اوتینگن ؛ مترجم:حسین رحمانی ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 153.8 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1400 - 340000 ریال - انتخاب
7- بلندشو قهرمان
نويسنده:علیرضا جوانمرد ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - اسم - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 240000 ریال - 6 -15-6019-622-978 انتخاب
8- مولین مونرو غمگین نیست
نويسنده:محمدامین چیتگران ؛ ويراستار:کیانا کفاشیان - اسم - دیویی: 8fa3.62 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 690000 ریال - 4 -22-6019-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1