لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه،نشر سیب - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 1300 ریال - انتخاب
2- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1300 ریال - 0 -4-90462-964 انتخاب
3- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1300 ریال - 4 -2-90462-964 انتخاب
4- کلید نرم‌افزارهای مهندسی ساخت و تولید
نويسنده:محمدرضا فروزان ؛ نويسنده:محمود کدخدایی - توسعه آموزش - دیویی: 621.0281 - 286 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35000 ریال - 964-8617-49-X انتخاب
5- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه،نشر سیب - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1300 ریال - انتخاب
6- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1300 ریال - 2 -3-90462-964 انتخاب
7- روشهای نوین بهینه‌سازی
نويسنده:محمدرضا فروزان ؛ نويسنده:محمدرضا نیرومند - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - دیویی: 519.3 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 42000 ریال - 4 -11-5151-600-978 انتخاب
8- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه،نشر سیب - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 1300 ریال - انتخاب
9- کلید نرم‌افزارهای مهندسی مکانیک (تحلیلی)
نويسنده:محمدرضا فروزان ؛ نويسنده:محمود کدخدایی - توسعه آموزش - دیویی: 621.0281 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35000 ریال - 7 -45-8617-964 انتخاب
10- رنگ‌آمیزی برای کودکان
تصويرگر:محمدرضا فروزان - ساقه،نشر سیب - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 1300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2