لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (9)
تالیف (35)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و روشهای آماری چند متغیره
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان - دیویی: 519 - 710 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 24000 ریال - 9 -91-5551-964 انتخاب
2- نبوت در نهج البلاغه
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - دانشگاه رازی - دیویی: 297.9515 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 45000 ریال - 7 -32-9992-964-978 انتخاب
3- مسائل حل شده اصول و روشهای آماری
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان - دیویی: 519.5 - 694 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 1 -64-5551-964 انتخاب
4- اصول و روشهای آماری چند متغیره
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان،دانشگاه رازی - دیویی: 519 - 734 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 40000 ریال - 9 -91-5551-964 انتخاب
5- ژنتیک و حل مسائل
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان - دیویی: 575.1 - 852 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 92000 ریال - 6 -254-510-964-978 انتخاب
6- کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - دانشگاه رازی،طاق‌ بستان - دیویی: 631.523 - 404 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 13000 ریال - انتخاب
7- اصول و روشهای پیشرفته آماری (تجزیه رگرسیون)
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان - دیویی: 519.5 - 780 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 25000 ریال - 8 -97-5551-964 انتخاب
8- ژنتیک و حل مسائل
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان - دیویی: 575.1 - 742 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 3 -96-5905-964-978 انتخاب
9- ژنتیک و حل مسائل
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - طاق‌ بستان - دیویی: 575.1 - 732 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 40000 ریال - 6 -96-5905-964 انتخاب
10- خردورزی و دینداری در نهج‌البلاغه
نويسنده:عزت‌الله فرشادفر - دانشگاه رازی - دیویی: 297.483 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 32000 ریال - 1 -2-93426-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4