لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (24)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرنیان و پسرک
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - نشر افق - دیویی: 813.54 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 17000 ریال - 0 -377-369-964-978 انتخاب
2- در جست‌وجوی آبی‌ها
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:فرمهر منجزی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813.54 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 55000 ریال - 2 -682-362-964-978 انتخاب
3- ستاره‌ها را بشمار
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - دیویی: 813.54 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -235-353-600-978 انتخاب
4- در جست‌وجوی آبی‌ها
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:فرمهر منجزی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813.54 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 2 -682-362-964-978 انتخاب
5- ویلابی‌ها
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:انوشه قناتیان - هیرمند - دیویی: 813.54 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 330000 ریال - 7 -613-408-964-978 انتخاب
6- گونی برد و جشن مدرسه
نويسنده:لوئیس لوری ؛ تصويرگر:میدی توماس ؛ مترجم:مژگان کلهر - پنجره - دیویی: 813.914 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -235-222-964-978 انتخاب
7- پرنیان و پسرک
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - نشر افق - دیویی: 813.54 - 164 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 65000 ریال - 0 -377-369-964-978 انتخاب
8- بخشنده
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813.54 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 45000 ریال - 1 -692-362-964-978 انتخاب
9- بخشنده
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813.54 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 250000 ریال - 1 -692-362-964-978 انتخاب
10- ستاره‌ها را بشمار
نويسنده:لوئیس لوری ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 9 -235-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3