لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (12)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میزری
نويسنده:سیمون مور ؛ مترجم:سعید ملکیان ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1950000 ریال - 8 -25-8982-600-978 انتخاب
2- خنده‌‌ی پنهان: مطالعه‌ای در باب تاثیر متقابل زمینه‌های فکری مشروط و نمایش غربی در ایران
نويسنده:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 8fa2.509 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 185000 ریال - 7 -06-8982-600-978 انتخاب
3- میزری
نويسنده:سیمون مور ؛ مترجم:سعید ملکیان ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1400 - 195000 ریال - 8 -25-8982-600-978 انتخاب
4- فرانکنشتاین
بازنويسي:نیک دیر ؛ مترجم:حمید دشتی ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 240000 ریال - 6 -32-8982-600-978 انتخاب
5- زورق‌بان
نويسنده:جز باترورث ؛ مترجم:حمید دشتی ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 9 -31-8982-600-978 انتخاب
6- بوطیقای نمایش‌نامه‌نویسی: کتاب اول
نويسنده:نصرالله قادری ؛ نويسنده:غلامحسین دولت‌آبادی ؛ نويسنده:آراز بارسقیان - یکشنبه - دیویی: 808.2 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 6 -16-8982-600-978 انتخاب
7- هرگز برای پدرم آواز نخواندم
نويسنده:رابرت ام. اندرسون ؛ مترجم:حامد صحت ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 812.54 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1400 - 260000 ریال - 9 -28-8982-600-978 انتخاب
8- جنگ و صلح غزه و یک نمایشنامه‌ی دیگر
نويسنده:کاریل چرچیل ؛ مترجم:فاطمه خسروی ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1400 - 70000 ریال - 7 -35-8982-600-978 انتخاب
9- اشاگیتا
نويسنده:صادق صفایی ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 8fa2.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 5 -13-8982-600-978 انتخاب
10- جنگ و صلح غزه و یک نمایشنامه‌ی دیگر
نويسنده:کاریل چرچیل ؛ مترجم:فاطمه خسروی ؛ ويراستار:الناز اسماعیل‌پور - یکشنبه - دیویی: 822.914 - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 70000 ریال - 7 -35-8982-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3