لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (106)
تالیف (0)
ترجمه (151)
تهران (148)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (109)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (151) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وقتی به من می‌رسی
نويسنده:ربکا استدپ ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 60000 ریال - 2 -683-369-964-978 انتخاب
2- دزیره
نويسنده:آنه‌ماری سلینکو ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 833.91 - 562 صفحه - جلد 1 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 7 -761-369-964-978 انتخاب
3- وقتی به من می‌رسی
نويسنده:ربکا استدپ ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 130000 ریال - 2 -683-369-964-978 انتخاب
4- مرغ مقلد
نويسنده:کاترین ارسکین ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.6 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 7 -200-353-600-978 انتخاب
5- همه‌ی آن‌ها یک گربه دیدند!
نويسنده:برندن ونزل ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (کارتی) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -968-318-964-978 انتخاب
6- پسرک و جادوی مری پاپینز
نويسنده:الخاندرو پالوماس ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 863.64 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 3 -617-318-964-978 انتخاب
7- سام و حیوان خانگی‌اش
نويسنده:سانجینا بهادرا ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -919-318-964-978 انتخاب
8- بن‌بست
نويسنده:ارین لنگ ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - افق - دیویی: 813.6 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -352-353-600-978 انتخاب
9- دزیره
نويسنده:آنه‌ماری سلینکو ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 833.91 - 562 صفحه - جلد 1 - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1398 - 630000 ریال - 7 -761-369-964-978 انتخاب
10- وقتی به من می‌رسی
نويسنده:ربکا استدپ ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 48000 ریال - 2 -683-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16