لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (4)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عقرب‌ها را زنده بگیر
نويسنده:قباد آذرآیین - افراز - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 38000 ریال - 2 -332-243-964-978 انتخاب
2- روزگار شاد و ناشاد محله‌ی نفت‌آباد
نويسنده:قباد آذرآیین - افراز - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 145000 ریال - 2 -348-326-600-978 انتخاب
3- روز کارنامه
نويسنده:قباد آذرآیین - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 80000 ریال - 3 -0741-01-600-978 انتخاب
4- زنده به عشق: بر اساس زندگی امیرسرلشگر محمدجعفر نصراصفهانی
نويسنده:قباد آذرآیین ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 8 -13-6240-600-978 انتخاب
5- داستان من نوشته شد
نويسنده:قباد آذرآیین - ثالث - دیویی: 8fa3.62 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 3 -830-380-964-978 انتخاب
6- توله‌های تلخ
نويسنده:قباد آذرآیین - هیلا - دیویی: 8fa3.62 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 350000 ریال - 2 -19-6662-622-978 انتخاب
7- حضور: مجموعه‌ی بیست و پنج داستان کوتاه
نويسنده:قباد آذرآیین - نشر سیمرو - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 7 -11-5685-964 انتخاب
8- از باران تا قافله‌سالار: چهل سال هم پای داستان
نويسنده:قباد آذرآیین - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 9 -624-119-600-978 انتخاب
9- روز کارنامه
نويسنده:قباد آذرآیین - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 80000 ریال - 3 -0741-01-600-978 انتخاب
10- هجوم آفتاب
نويسنده:قباد آذرآیین - هیلا - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 7 -6-91017-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2