لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درخت ثریا
نويسنده:نسرین اسدی ؛ ويراستار:نرگس اسدی - شالان - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -96-6169-600-978 انتخاب
2- گل‌های لاله عباسی و داستان‌های دیگر با تفسیر
نويسنده:جمال میرصادقی ؛ ويراستار:نسرین اسدی - آواهیا - دیویی: 8fa3.62 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 1 -8-95854-622-978 انتخاب
3- شناسنامه داستان و داستان‌نویسی همراه با شاهدهای داستانی
نويسنده:جمال میرصادقی ؛ ويراستار:نسرین اسدی - لوگوس - دیویی: 808.3 - 291 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 580000 ریال - 8 -40-6288-622-978 انتخاب
4- دخترک و کوزه: مجموعه شش نمایشنامه عروسکی برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:حمید عبدل‌تهرانی ؛ نويسنده:نسرین اسدی - تجسم خلاق - دیویی: 8fa2.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 38000 ریال - 8 -83-8561-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1