لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(193)
چاپ مجدد (936)
تالیف (1127)
ترجمه (2)
تهران (1113)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (1115)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (1129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز خط
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - علی‌اکبر صفایی دیبا - دیویی: 745 - 32 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 85 ریال - انتخاب
2- دفتر تمرین: نوشتن حروف و کلمات در زبان فارسی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - کاوشگر - دیویی: 4fa1 - 24 صفحه - جلد 1 - خشتی - چاپ 3 سال 1367 - 150 ریال - انتخاب
3- دفتر تمرین بچه موشها(شناخت اشکال گیاهان )
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - علی‌اکبر صفایی دیبا - دیویی: 372 - 24 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 150 ریال - انتخاب
4- چگونه نوشتن را آغاز کنیم؟
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - باران - دیویی: 4fa1 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 5 سال 1368 - 180 ریال - انتخاب
5- دفتر تمرین: نوشتن حروف و کلمات در زبان فارسی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - آشیانه کتاب - دیویی: 4fa1 - جلد 1 - چاپ 4 سال 1368 - 220 ریال - انتخاب
6- درک بصری
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:اسدالله امیرغیاثوند - باران - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 180 ریال - انتخاب
7- من میوه‌ها را می‌شناسم
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:فریده شهباری - علی‌اکبر صفایی دیبا - دیویی: 582 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1366 - 170 ریال - انتخاب
8- من حیوانات را می‌شناسم
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:فریده شهبازی - علی‌اکبر صفایی دیبا - دیویی: 750 - 24 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1364 - 130 ریال - انتخاب
9- وسایل نقلیه (دفترتمرین )
گردآورنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - کودک و تمرین - دیویی: 372 - 26 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1363 - 60 ریال - انتخاب
10- پرورش استعدادهای کودک
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - کاوشگر - دیویی: 372 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1367 - 125 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 113