لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(193)
چاپ مجدد (936)
تالیف (1127)
ترجمه (2)
تهران (1113)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (1115)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (1129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین کتاب علوم من
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1371 - 300 ریال - انتخاب
2- کودک و مفاهیم ریاضی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 372 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1371 - 300 ریال - انتخاب
3- کودک و فعالیتهای ساده ریاضی: برای کودکان پیش از دبستان
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - شادگان - دیویی: 510 - 93 صفحه - (در3جلد ) - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1250 ریال - انتخاب
4- چگونه نوشتن را آغاز کنیم؟
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 4fa1 - 24 صفحه - چاپ 15 سال 1374 - 1000 ریال - انتخاب
5- کتاب مهارت کودک
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - باران - دیویی: 372 - 24 صفحه - چاپ 10 سال 1374 - 1000 ریال - انتخاب
6- چه شکلی، چه اسمی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - باران - دیویی: 372 - 24 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 1000 ریال - انتخاب
7- کودک و ریاضیات
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 510 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1374 - 1000 ریال - انتخاب
8- شناخت رنگها
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 752 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 9 سال 1374 - 1000 ریال - 0 انتخاب
9- کودک و زبان‌آموزی: شنیدن و گفتن "دوره آمادگی"
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - باران - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
10- کودک و مفاهیم ریاضی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 510 - 24 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 9 سال 1375 - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 113