لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (388)
تالیف (455)
ترجمه (0)
تهران (455)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (447)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (455) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی برای شروع نوشتن: کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 4fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 2000 ریال - 3 -46-6413-964 انتخاب
2- کودک و مفاهیم ریاضی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 510.76 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1380 - 2000 ریال - 964-90466-4-X انتخاب
3- درک مفاهیم ساده
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2000 ریال - 0 -11-6413-964 انتخاب
4- پرورش نیروی ذهنی کودک
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 2500 ریال - 2 -29-5994-964 انتخاب
5- کودک و ریاضیات
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 510 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 2000 ریال - 5 -05-5994-964 انتخاب
6- اولین دانشنامه من
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2000 ریال - 9 -12-6413-964 انتخاب
7- علوم
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 507 - 24 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2500 ریال - 9 -43-6413-964 انتخاب
8- علوم من
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر همکلاسی - دیویی: 507 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2500 ریال - 0 -33-5994-964 انتخاب
9- کتاب کار با قیچی: هر کس کاری دارد
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - پیام قلم - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 ریال - 964-6039-12-X انتخاب
10- کتاب کار با قیچی: آشنایی با وسایل نقلیه
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - پیام قلم - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 ریال - 1 -5-90354-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46