لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابطه ننگین
مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ نويسنده:بیانکا لامبین ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 848.91409 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 440000 ریال - 0 -33-6288-622-978 انتخاب
2- فرهنگ مردم هندیجان
نويسنده:فاطمه شهبازی ؛ نويسنده:آزاده عبادی ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 955.5366 - 299 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 8 -1-99337-622-978 انتخاب
3- رادیکال‌ها، انقلابی‌ها و تروریست‌ها
نويسنده:کالین‌جی. بک ؛ مترجم:محمد بابایی ؛ مترجم:ایرج همتی - لوگوس - دیویی: 303.484 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 1 -07-6288-622-978 انتخاب
4- پیش‌درآمدی بر ساختار اسطوره‌ای ادبیات فرانسه در قرن بیست
نويسنده:وحید نژادمحمد ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 840.915 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -0-99337-622-978 انتخاب
5- ادبیات و فلسفه: پیوندها و گسست‌ها
نويسنده:فرید پروانه ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 801 - 129 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -12-6288-622-978 انتخاب
6- تحلیل گفتمانی تاریخ: گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران
نويسنده:فاطمه رستمی ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 955.066 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -3-99337-622-978 انتخاب
7- رابطه ننگین: سیمون دوبوار، ژان-پل سارتر و بیانکا لمبلین (به همراه دو مقاله دیگر)
نويسنده:بیانکا لمبلین ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 848.91409 - 203 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 440000 ریال - 0 -33-6288-622-978 انتخاب
8- زبان اینترنتی فارسی: تولد گونه جدید زبانی در شبکه‌های اجتماعی
نويسنده:سمیه چایچی ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 302.23 - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -21-6288-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1