لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (82)
تالیف (115)
ترجمه (1)
تهران (105)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (113)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکوفه باران
نويسنده:پروین علی‌پور ؛ نقاش:سیمین شهروان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1400 ریال - انتخاب
2- دشمن
نويسنده:پروین علی‌پور ؛ نقاش:سیمین شهروان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 2800 ریال - 4 -371-435-964 انتخاب
3- شکوفه باران
نويسنده:پروین علی‌پور ؛ نقاش:سیمین شهروان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2000 ریال - 5 -415-436-964 انتخاب
4- لباس عید گنجشک: قصه منظوم
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:سیمین شهروان - آیه سبز - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - 1 -1-92140-964 انتخاب
5- گاو حسن چه جوره؟
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:سیمین شهروان - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -54-6003-964 انتخاب
6- چه خواب زیبایی!
نويسنده:پروین علی‌پور ؛ تصويرگر:سیمین شهروان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 0 -0535-08-964-978 انتخاب
7- لباس عید گنجشک: قصه منظوم
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:سیمین شهروان - آیه سبز - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 ریال - 1 -1-92140-964 انتخاب
8- حسنک کجایی
شاعر:محمدکاظم مزینانی ؛ نقاش:سیمین شهروان - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 ریال - 5 -96-6695-964 انتخاب
9- گاو حسن چه جوره؟
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:سیمین شهروان - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 3000 ریال - 0 -54-6003-964 انتخاب
10- اولین بچه‌ای که از ترکیدن بادکنک‌هایش خوشحال شد: تقویت توانایی ذهنی تمرکززدایی، مرتب کردن...
نويسنده:مرتضی خسرونژاد ؛ تصويرگر:سیمین شهروان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، کتابهای پروانه - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 0 -0135-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12