لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی ارتباطات
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:غلامرضا آذری - سنجش - دیویی: 302 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 5 -37-7880-964 انتخاب
2- اصول و روش تحقیق در مامائی
تدوين:الیزابت کلوت ؛ تدوين:رزالیند بلوف ؛ مترجم:زهرا آذری - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 618.2 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 29900 ریال - 2 -532-460-964 انتخاب
3- بازاندیشی تمدن: ارتباطات و ترور در دهکده جهانی
نويسنده:مجید تهرانیان ؛ مترجم:داود آقارفیعی ؛ مترجم:مرجان ارشدزاده - سیمای شرق - دیویی: 327.17 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 240000 ریال - 5 -16-6628-600-978 انتخاب
4- جامعه اطلاعاتی
نويسنده:رابرت حسن ؛ مترجم:داود آقارفیعی ؛ ويراستار:غلامرضا آذری - ثانیه - دیویی: 303.4834 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 380000 ریال - 5 -40-7259-600-978 انتخاب
5- نقاط عطف در پژوهش‌های ارتباط جمعی "تاثیرات رسانه‌ها" [درس‌نامه‌ی زمینه‌های علم ارتباطات]
نويسنده:شارون لاوری ؛ نويسنده:ملویل‌ال دی‌فلور ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - دانژه - دیویی: 302.23 - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 175000 ریال - 4 -74-5510-600-978 انتخاب
6- رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی: درسنامه‌ی ارتباطات غیرکلامی
نويسنده:ویرجینیا‌پی. ریچموند ؛ نويسنده:جیمز‌سی. مک‌کروسکی ؛ زيرنظر:غلامرضا آذری - دانژه - دیویی: 153.69 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 900000 ریال - 2 -59-7932-964-978 انتخاب
7- مبانی ارتباطات
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:غلامرضا آذری - سنجش - دیویی: 302.2 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 50000 ریال - 4 -37-7880-964-978 انتخاب
8- فلسفه ارتباطات: دیدگاه‌ها و بینش‌های معاصر
ويراستار:کنستانتین بودوریس ؛ ويراستار:تاکیس پولاکاس ؛ مترجم:غلامرضا آذری - لوگوس - دیویی: 302.201 - 440 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 0 -20-6288-622-978 انتخاب
9- رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی: درسنامه‌ی ارتباطات غیرکلامی
نويسنده:ویرجینیا‌پی. ریچموند ؛ نويسنده:جیمز‌سی. مک‌کروسکی ؛ مترجم:فاطمه‌سادات موسوی - دانژه - دیویی: 153.69 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 2 -59-7932-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1