لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (92)
تالیف (14)
ترجمه (106)
تهران (120)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (119)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه درختی 78 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.914 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 230000 ریال - 6 -88-8655-600-978 انتخاب
2- جناب تام به مریخ می‌رود
نويسنده:لی هابز ؛ مترجم:فرناز تبریزی ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 813 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -29-8869-600-978 انتخاب
3- مبارزه‌ی بیگانه و دار و دسته‌ی بدها
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -92-8869-600-978 انتخاب
4- فاجعه‌پز زبردست
نويسنده:جوآنا نادین ؛ مترجم:مونا توحیدی‌صفت ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.92 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 4 -18-8869-600-978 انتخاب
5- خانه درختی 78 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.914 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1398 - 360000 ریال - 6 -88-8655-600-978 انتخاب
6- خانه درختی 78 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.914 - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1398 - 310000 ریال - 6 -88-8655-600-978 انتخاب
7- زمانی که هم‌سفر ونگوگ بودم
نويسنده:محمدرضا مرزوقی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی ؛ گرافيست:فائزه فغفوری - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 230000 ریال - 0 -93-8655-600-978 انتخاب
8- چگونه سر پدر و مادر خود را گول بمالیم؟
نويسنده:پیت جانسون ؛ مترجم:هدا توکلی ؛ ويراستار:محمد یوسفی - هوپا - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 340000 ریال - 4 -47-8869-600-978 انتخاب
9- خانه درختی 78 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.914 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 210000 ریال - 6 -88-8655-600-978 انتخاب
10- خانه درختی 78 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.914 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1397 - 250000 ریال - 6 -88-8655-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12