لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (9)
تهران (21)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متمم آمار ریاضی: شرح خلاصه‌ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین‌ها
نويسنده:شاهرود اعظمی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:منوچهر شجاعی - سپاهان - دیویی: 519.5 - 536 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 6 -98-5659-600-978 انتخاب
2- نگرشی جدید به علم سیاست
نويسنده:مونتی پامر ؛ نويسنده:لاری استرن ؛ نويسنده:چارلز گایل - وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی - دیویی: 320 - 200 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 700 ریال - انتخاب
3- همراه خواجو با گل و نوروز
به‌اهتمام:فاطمه جهانگرد ؛ به‌اهتمام:منوچهر شجاعی - مرکز کرمان‌شناسی - دیویی: 8fa1.22 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 9 -35-9908-964-978 انتخاب
4- هفت‌سنگ (14 بازی از بهترین بازی‌های دنیا)
به‌اهتمام:رضا حقی ؛ به‌اهتمام:فریده پوراکبری ؛ به‌اهتمام:منوچهر شجاعی - پیشتاز دانش - دیویی: 793.7 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 220000 ریال - 2 -7-92020-600-978 انتخاب
5- شهر بازی (برای تمامی رده‌های سنی بخصوص سنین 9 تا 11 سال)
ويراستار:صبا سجادی ؛ ويراستار:مریم دمیا ؛ ويراستار:منوچهر شجاعی - پیشتاز دانش - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 160000 ریال - 9 -8-92020-600-978 انتخاب
6- درون انقلاب ایران
نويسنده:جان.دی. استمپل ؛ مترجم:منوچهر شجاعی - رسا - دیویی: 955.083 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 17000 ریال - 7 -357-317-964 انتخاب
7- نگرشی جدید به علم سیاست
نويسنده:مونتی پالمر ؛ نويسنده:لاری استرن ؛ نويسنده:چارلز گایل - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 320.011 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 75000 ریال - 4 -106-361-964-978 انتخاب
8- پژوهشی در دیوان حیاتی‌کرمانی
به‌اهتمام:فاطمه جهانگرد ؛ به‌اهتمام:منوچهر شجاعی ؛ ويراستار:محمدرضا صرفی - مرکز کرمان‌شناسی - دیویی: 8fa1.5 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 55000 ریال - 2 -34-9908-964-978 انتخاب
9- شهر بازی (برای تمامی رده‌های سنی بخصوص سنین 14 تا 16 سال)
ويراستار:صبا سجادی ؛ ويراستار:مریم دمیا ؛ ويراستار:منوچهر شجاعی - پیشتاز دانش - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - جلد 8 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 160000 ریال - 8 -03-6809-600-978 انتخاب
10- شهر بازی (برای تمامی رده‌های سنی بخصوص سنین 10 تا 12 سال)
ويراستار:صبا سجادی ؛ ويراستار:مریم دمیا ؛ ويراستار:منوچهر شجاعی - پیشتاز دانش - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 160000 ریال - 7 -00-6809-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3