لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (28)
تالیف (1)
ترجمه (61)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (41)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواسته
نويسنده:دوبراوکا اوگرشیچ ؛ مترجم:خاطره کردکریمی ؛ ويراستار:الهام سلمانی‌فروغی - اطراف - دیویی: 891.83454 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 190000 ریال - 4 -8-99224-622-978 انتخاب
2- چاقوی بزرگ
نويسنده:کلیفورد اودتس ؛ مترجم:خاطره کردکریمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 812.52 - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 6 -582-436-600-978 انتخاب
3- البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواسته
نويسنده:دوبراوکا اوگرشیچ ؛ مترجم:خاطره کردکریمی ؛ ويراستار:الهام سلمانی‌فروغی - اطراف - دیویی: 891.83454 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 210000 ریال - 4 -8-99224-622-978 انتخاب
4- البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواسته
نويسنده:دوبراوکا اوگرشیچ ؛ مترجم:خاطره کردکریمی ؛ ويراستار:الهام سلمانی‌فروغی - اطراف - دیویی: 891.83454 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 4 -8-99224-622-978 انتخاب
5- خانه درختی 117 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - هوپا - دیویی: 823.914 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 450000 ریال - 7 -212-204-622-978 انتخاب
6- چگونه پدر خود را نجات دهیم!
نويسنده:پیت جانسون ؛ مترجم:فریبا چاوشی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - هوپا - دیویی: 823.92 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1400 - 7 -225-204-622-978 انتخاب
7- بری بی‌عرضه و تعطیلات نکبتی
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 1 -096-244-622-978 انتخاب
8- دختر خاندان گات و لولوی بلندی‌های بادگیر
نويسنده:کریس ریدل ؛ مترجم:شبنم سعادت ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - هوپا - دیویی: 823.92 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 540000 ریال - 4 -309-204-622-978 انتخاب
9- البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواسته
نويسنده:دوبراوکا اوگرشیچ ؛ مترجم:خاطره کردکریمی ؛ ويراستار:الهام سلمانی‌فروغی - اطراف - دیویی: 891.83454 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 190000 ریال - 4 -8-99224-622-978 انتخاب
10- بدتر، باز هم بدتر، از آن هم بدتر
نويسنده:نانسی‌ای. کرولیک ؛ مترجم:خاطره کردکریمی ؛ ويراستار:محدثه گودرزنیا - شهر قلم - دیویی: 823.914 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 160000 ریال - 6 -508-320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7