لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(134)
چاپ مجدد (353)
تالیف (8)
ترجمه (479)
تهران (410)
شهرستان (77)
كودك و نوجوان (409)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (487) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک زرافه و نصف زرافه
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:شهلا انسانی - ایدون - دیویی: 813 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 4 -9-94937-964 انتخاب
2- هملت از زبان مردم کوچه و بازار (متن دو زبانه)
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:نیاز ساغری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 5000 ریال - 4 -15-7081-964 انتخاب
3- خانم درخت بخشنده
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:هرمز ریاحی - کتابسرای تندیس - دیویی: 813.54 - 56 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 7 -96-5757-964 انتخاب
4- غول دریایی
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ ويراستار:علی خدیور - نشر هنایش - دیویی: 811.54 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 ریال - 6 -1-94815-964 انتخاب
5- اژدهای گریندلی گران
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:شیدا سرمست - کتاب کیمیا - دیویی: 811.54 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 7 -03-8905-964 انتخاب
6- چراغی زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:رضی هیرمندی - هستان - دیویی: 811.54 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 8 -76-6965-964 انتخاب
7- بالا افتادن
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - دیویی: 811.53 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 0 -20-7822-964 انتخاب
8- گزیده اشعار شل سیلوراستاین
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:احمد پوری - افکار - دیویی: 811.54 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 9 -94-7858-964 انتخاب
9- درخت بخشنده
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:مهدی ایلکا - پلک - دیویی: 813.54 - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 0 -38-8624-964 انتخاب
10- از خیلی خوب به خیلی بد (متن دو زبانه): گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 6000 ریال - 8 -13-7081-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49