لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (58)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازی آخر بانو
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 32000 ریال - 3 -609-311-964 انتخاب
2- خاله‌بازی
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 7 -733-311-964-978 انتخاب
3- بازی آخر بانو
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 78000 ریال - 5 -609-311-964-978 انتخاب
4- آن مادران، این دختران
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 350000 ریال - 4 -384-278-600-978 انتخاب
5- سگ‌سالی
نويسنده:بلقیس سلیمانی ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 75000 ریال - 2 -315-229-600-978 انتخاب
6- آن مادران، این دختران
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 210000 ریال - 4 -384-278-600-978 انتخاب
7- بازی آخر بانو
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 35000 ریال - 5 -609-311-964-978 انتخاب
8- بازی آخر بانو
نويسنده:بلقیس سلیمانی - ققنوس - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 38000 ریال - 5 -609-311-964-978 انتخاب
9- سگ‌سالی
نويسنده:بلقیس سلیمانی ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - زاوش - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 70000 ریال - 7 -47-6846-600-978 انتخاب
10- بازی عروس و داماد: مجموعه داستان
نويسنده:بلقیس سلیمانی - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 90000 ریال - 0 -350-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8