لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (42)
تالیف (3)
ترجمه (65)
تهران (48)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های مشاوره به زبان آدمیزاد
نويسنده:زینب شاهدی ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور ؛ نويسنده:گیل اونز - هیرمند - دیویی: 158.3 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 4 -515-408-964-978 انتخاب
2- قانون 5 ثانیه‌ای: روشی برای متحول کردن زندگی، کار و اعتماد به نفس با شهامت هر روزه
نويسنده:مل رابینز ؛ مترجم:رضا اسکندری‌آذر ؛ مترجم:مهسا شکرخواه - کتاب مرو - دیویی: 155.24 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 9 -03-6202-622-978 انتخاب
3- عشق در روزی از روزهای دسامبر
نويسنده:جوسی سیلور ؛ مترجم:رضا اسکندری‌آذر ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور - کتاب مرو - دیویی: 823.92 - 518 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 590000 ریال - 4 -66-6202-622-978 انتخاب
4- پناهندگان
نويسنده:ویت‌تان نگوین ؛ مترجم:سیدسعید کلاتی ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور - هیرمند - دیویی: 813.6 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 220000 ریال - 1 -503-408-964-978 انتخاب
5- دیجیتال مارکتینگ به زبان آدمیزاد
نويسنده:رایان دیس ؛ مترجم:محمد فانی ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور - هیرمند - دیویی: 659.144 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -528-408-964-978 انتخاب
6- قانون 5 ثانیه‌ای: روشی برای متحول کردن زندگی، کار و اعتماد به نفس با شهامت هر روزه
نويسنده:مل رابینز ؛ مترجم:رضا اسکندری‌آذر ؛ مترجم:مهسا شکرخواه - کتاب مرو - دیویی: 155.24 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 370000 ریال - 9 -03-6202-622-978 انتخاب
7- عشق در روزی از روزهای دسامبر
نويسنده:جوسی سیلور ؛ مترجم:رضا اسکندری‌آذر ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور - کتاب مرو - دیویی: 823.92 - 518 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 590000 ریال - 4 -66-6202-622-978 انتخاب
8- سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نويسنده:پاول ملاژنوویچ ؛ مترجم:شهاب‌الدین ادیب‌مهر ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور - هیرمند - دیویی: 332.6 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 270000 ریال - 9 -466-408-964-978 انتخاب
9- آیین‌های تلویزیونی و بازنمایی "حزن و فرح مذهبی": آسیب‌شناسی سنت‌های مناسبتی تلویزیون ایران در"محرم" و "نیمه شعبان"
نويسنده:علی جعفری ؛ ويراستار:فائزه نجفی ؛ ويراستار:نازنین سرکارات‌پور - آرما - دیویی: 302.23450955 - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 6 -06-8679-600-978 انتخاب
10- به روایت گربه‌ها
نويسنده:اویا بایدار ؛ مترجم:نازنین سرکارات‌پور ؛ ويراستار:شعله قنادی - خوب - دیویی: 894.3533 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 430000 ریال - 3 -09-7425-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7