لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:رودلف دالزر ؛ نويسنده:کریستف شروئر ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -88-8200-964-978 انتخاب
2- حقوق تجارت در عصر جهانی‌شدن: مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی
نويسنده:به‌آذین حسیبی‌ ؛ نويسنده:علیرضا مسعودی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 1 -22-7077-600-978 انتخاب
3- اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:رودلف دالزر ؛ نويسنده:کریستف شروئر ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -88-8200-964-978 انتخاب
4- دولت و سرمایه‌گذاران خارجی: استانداردهای بین‌المللی
نويسنده:به‌آذین حسیبی‌ ؛ مقدمه:بهروز اخلاقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 9 -66-8200-964-978 انتخاب
5- اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:رودلف دالزر ؛ نويسنده:کریستف شروئر ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 20000 ریال - 1 -88-8200-964-978 انتخاب
6- اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:رودلف دالزر ؛ نويسنده:کریستف شروئر ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 700000 ریال - 1 -88-8200-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1