لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (19)
تالیف (27)
ترجمه (27)
تهران (53)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میترا
نويسنده:فرشته ساری - خجسته - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 ریال - 9 -75-6233-964 انتخاب
2- پژواک سکوت
نويسنده:فرشته ساری - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 99 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 250 ریال - انتخاب
3- مرکز خرید خاطره: مجموعه داستان (84 - 1381)
نويسنده:فرشته ساری - خجسته - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 5 -80-6233-964 انتخاب
4- کوتوله
نويسنده:فابیان پرلاگرکویست ؛ مترجم:حسین گلابیان ؛ ويراستار:فرشته ساری - چشمه - دیویی: 839.7372 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 32000 ریال - 2 -276-362-964 انتخاب
5- بونوئلی‌ها: نوشته‌های سوررئالیستی لوئیسن بونوئل
نويسنده:لوئیس بونوئل ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:فرشته ساری - نشر چشمه - دیویی: 848.91408 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -300-362-964-978 انتخاب
6- بنفشه‌ای در قطب
نويسنده:جانی روداری ؛ مترجم:فرشته ساری ؛ نقاش:ایگور آشین - نشر چشمه - دیویی: 853.913 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1800 ریال - 1 -76-6194-964 انتخاب
7- عطر رازیانه
نويسنده:فرشته ساری - نشر علم - دیویی: 8fa3.62 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12500 ریال - 2 -059-405-964 انتخاب
8- چهره‌نگاری دنیا
نويسنده:فرشته ساری - نشر افق - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 7000 ریال - 5 -010-369-964 انتخاب
9- درآمدی بر ادبیات مهاجرت و تبعید: ادبیات آلمانی در مهاجرت و تبعید
نويسنده:کیقباد یزدانی ؛ ويراستار:فرشته ساری - نشر چشمه - دیویی: 801.95 - 124 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 8 -297-362-964-978 انتخاب
10- چهره‌نگاری دنیا
نويسنده:فرشته ساری - نشر افق - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 7000 ریال - 5 -010-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6