لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(121)
چاپ مجدد (211)
تالیف (0)
ترجمه (332)
تهران (298)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (332) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:مصطفی رحیمی - نیلوفر - دیویی: 142.78 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 11000 ریال - 6 -023-448-964 انتخاب
2- کار از کار گذشت
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:حسین کسمائی - نشر و پژوهش دادار - دیویی: 843.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11000 ریال - 0 -84-7294-964 انتخاب
3- تهوع
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:للوید الکساندر ؛ مترجم:بهمن خسروی - نسل نواندیش - دیویی: 843.914 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 57000 ریال - 1 -872-412-964-978 انتخاب
4- نکراسوف
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:قاسم صنعوی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 842.914 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 3 -27-5733-600-978 انتخاب
5- زنان تروا: برداشتی از اثر اوری پید
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:قاسم صنعوی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 842.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 70000 ریال - 1 -47-5733-600-978 انتخاب
6- دست‌های آلوده
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - پنگوئن - دیویی: 842.914 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 130000 ریال - 6 -1-97043-600-978 انتخاب
7- دیوار
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:صادق هدایت - آزادمهر،الماس پارسیان - دیویی: 808.831 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 145000 ریال - 8 -54-5942-964-978 انتخاب
8- تهوع
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:محمدرضا پارسایار - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 843.914 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 280000 ریال - 6 -84-5733-600-978 انتخاب
9- دوزخیان روی زمین
نويسنده:فرانتس فانون ؛ گردآورنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:علی شریعتی - نیلوفر - دیویی: 843 - 289 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 850 ریال - انتخاب
10- اگزیستانسیالیزم یا مکتب انسانیت
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:رویا جواهرچی - فرخی - دیویی: 142.78 - 260 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1363 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34