لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزادی حیوانات
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:بهنام خداپناه - ققنوس - دیویی: 179.3 - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 0 -324-278-600-978 انتخاب
2- یک جهان: اخلاق جهانی شدن
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:محمد آزاده ؛ ويراستار:لیدا کاووسی - نشر نی - دیویی: 303.482 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -038-185-964-978 انتخاب
3- مارکس، درآمدی بسیار کوتاه
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:لیلا سلگی - نشر ثالث - دیویی: 335.4092 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 0 -774-380-964-978 انتخاب
4- آزادی حیوانات
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:بهنام خداپناه - ققنوس - دیویی: 179.3 - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 0 -324-278-600-978 انتخاب
5- اخلاق در دنیا
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:نیره جودی - کتاب کوچه - دیویی: 170.23 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 9 -43-6974-600-978 انتخاب
6- یک جهان: اخلاق جهانی شدن
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:محمد آزاده ؛ ويراستار:لیدا کاووسی - نشر نی - دیویی: 327.101 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -038-185-964-978 انتخاب
7- دیگردوستی موثر: رساندن بیشترین خیر، چگونه فهم ما را از زندگی اخلاقی تغییر می‌دهد
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:آرمین نیاکان ؛ ويراستار:امید محمدحیدر - نشر نی - دیویی: 171.8 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 3 -0245-06-622-978 انتخاب
8- چپ داروینی: سیاست، تکامل، همکاری
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:محمدمهدی هاتف ؛ ويراستار:شادی جاجرمی‌زاده - کرگدن - دیویی: 320.531 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -56-6420-622-978 انتخاب
9- چپ داروینی: سیاست، تکامل، همکاری
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:محمدمهدی هاتف ؛ ويراستار:شادی جاجرمی‌زاده - کرگدن - دیویی: 320.531 - 88 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -56-6420-622-978 انتخاب
10- هگل
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - طرح نو - دیویی: 193 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10500 ریال - 4 -87-5625-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3