لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (37)
تالیف (1)
ترجمه (42)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنجره‌ی بزرگ
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ تصويرگر:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 85000 ریال - 2 -14-7948-964-978 انتخاب
2- تفسیر الجنه (سوره مبارک انعام)
نويسنده:زهرا زرکش - کاوش - دیویی: 297.18 - 208 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - انتخاب
3- شروع ناگوار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 9500 ریال - 2 -1-93333-964 انتخاب
4- کارگاه مصیبت‌بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 14000 ریال - 1 -7-93333-964 انتخاب
5- کارگاه مصیبت‌بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 14000 ریال - 1 -7-93333-964 انتخاب
6- سالن خزندگان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 5 -5-93333-964 انتخاب
7- کارگاه مصیبت‌بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -7-93333-964-978 انتخاب
8- سالن خزندگان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 12000 ریال - 5 -5-93333-964 انتخاب
9- دهکده‌ی شوم
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 24000 ریال - 3 -74-7948-964 انتخاب
10- آسانسور قلابی
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 20000 ریال - 8 -41-7948-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5