لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (80)
تالیف (2)
ترجمه (95)
تهران (97)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موجود فضایی
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 813.52 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 60000 ریال - 3 -64-2855-964-978 انتخاب
2- نویسنده کله گنده
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:مونا قائمی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 813.52 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 55000 ریال - 5 -60-2855-964-978 انتخاب
3- حفظ دوستی
نويسنده:پتی‌کلی کریسول ؛ مترجم:عزت‌الملوک(گیتی) شهیدی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 158.1 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 80000 ریال - 9 -33-2855-964-978 انتخاب
4- حمله‌ی شاه سوسمار
نويسنده:رکس استون ؛ مترجم:داود شعبانی‌داریانی ؛ تصويرگر:مایک اسپور - گام - دیویی: 823.914 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 45000 ریال - 0 -52-2855-964-978 انتخاب
5- شروع مدرسه‌ی‌ راهنمایی
نويسنده:جولی ویلیامز ؛ مترجم:گیتی شهیدی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 305.235 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 110000 ریال - 0 -36-2855-964-978 انتخاب
6- مدرسه یا پادگان
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:مونا قائمی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 813.52 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 140000 ریال - 9 -62-2855-964-978 انتخاب
7- نویسنده کله گنده
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:مونا قائمی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 813.52 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 22000 ریال - 5 -60-2855-964-978 انتخاب
8- موجود فضایی
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - گام - دیویی: 813.52 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 22000 ریال - 3 -64-2855-964-978 انتخاب
9- موجود فضایی
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - گام - دیویی: 813.52 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 35000 ریال - 3 -64-2855-964-978 انتخاب
10- دست‌ها بالا!
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:مونا قائمی ؛ ويراستار:زرین رستمی‌وند - گام - دیویی: 813.54 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 45000 ریال - 0 -65-2855-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10