لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (426)
تالیف (0)
ترجمه (464)
تهران (461)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (464)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (464) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1396 - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
2- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
3- مهارت‌های خفن (تقریبا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - هوپا - دیویی: 823.92 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 0 -03-8869-600-978 انتخاب
4- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
5- مهارت‌های خفن (تقریبا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - هوپا - دیویی: 823.92 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -9-95765-600-978 انتخاب
6- بهانه‌های عالی (و چیزهای خوب دیگر)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1396 - 200000 ریال - 6 -56-8025-600-978 انتخاب
7- مهارت‌های خفن (تقریبا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.92 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 180000 ریال - 0 -03-8869-600-978 انتخاب
8- قانون سگ‌های آدم‌خوار (فعلا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 170000 ریال - 4 -34-8869-600-978 انتخاب
9- خوردنی‌های خیلی ویژه (...نه)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -63-8025-600-978 انتخاب
10- همه چیز عالی است (یک جورهایی)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - نشر افق - دیویی: 823.92 - 418 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 250000 ریال - 6 -137-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47