لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری
نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ ويراستار:شهین خاصی - تیسا - دیویی: 332.6730955 - 1174 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 880000 ریال - 3 -36-7212-600-978 انتخاب
2- سرمایه‌گذاری در ایران (فارسی - انگلیسی): کتاب راهنمایی کاربردی برای دوران پس از تحریم
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:سعید سلطانی ؛ نويسنده:صالح جابری - تینار - دیویی: 332.6730955 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -0-96747-600-978 انتخاب
3- سرمایه‌گذاری در ایران (فارسی - آلمانی): کتاب راهنمایی کاربردی برای دوران پس از تحریم
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:سعید سلطانی ؛ نويسنده:صالح جابری - تینار - دیویی: 332.6730955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 2 -3-96747-600-978 انتخاب
4- What you need to know before doing business in Iran legal & financial aspects
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:صالح جابری - دانش‌ گستر فردا - دیویی: 332.6730955 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 9 -3-97114-622-978 انتخاب
5- Year book 2019
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:صالح جابری - دانش‌ گستر فردا - دیویی: 331.7020955 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1500000 ریال - 2 -2-97114-622-978 انتخاب
6- تجارت در هندوستان: راهنمای عملی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی
نويسنده:صالح جابری ؛ نويسنده:اسماعیل کریمیان - دانش‌ گستر فردا - دیویی: 381.0954 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 4 -8-97114-622-978 انتخاب
7- Year book of doing business in Iran
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:صالح جابری - تینار - دیویی: 331.7020955 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -8-96747-600-978 انتخاب
8- سرمایه‌گذاری در ایران (فارسی - ترکی): کتاب راهنمایی کاربردی برای دوران پس از تحریم
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:سعید سلطانی ؛ نويسنده:صالح جابری - تینار - دیویی: 332.6730955 - 18 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -1-96747-600-978 انتخاب
9- همه‌گیری ویروس کرونا: آثار حقوقی - قراردادی
نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ نويسنده:صالح جابری - دانش‌ گستر فردا - دیویی: 346 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 280000 ریال - 6 -4-97114-622-978 انتخاب
10- تجارت در عمان: راهنمای عملی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی
نويسنده:صالح جابری ؛ نويسنده:اسماعیل کریمیان - دانش‌ گستر فردا - دیویی: 384.0095353 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 3 -5-97114-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2