لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (16)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پارادایم نصیحت: اندیشه ایرانی فراسوی "زوال" و "تداوم"
به‌اهتمام:عباس منوچهری ؛ به‌اهتمام:محمدابراهیم باسط ؛ به‌اهتمام:زهیر صیامیان‌گرجی - پژوهشکده تاریخ اسلام - دیویی: 398.9 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 8 -54-7398-600-978 انتخاب
2- درآمدی بر فلسفه تکنولوژی
نويسنده:وال دوسک ؛ مترجم:مصطفی تقوی ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 601 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -28-6901-600-978 انتخاب
3- مبانی و کارکردهای حلقه کندوکاو
نويسنده:سیدمنصور مرعشی ؛ ويراستار:رضا حسینی ؛ ويراستار:زهره فتحی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 108.35 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 6 -836-426-964-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علم
نويسنده:هلگه کراگ ؛ مترجم:محمدابراهیم باسط - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 509 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -0342-02-600-978 انتخاب
5- رویارویی با منابع: راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ
نويسنده:آنتونی براندیج ؛ مترجم:محمد غفوری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 907.2 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 8 -0451-02-600-978 انتخاب
6- فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی
نويسنده:عباس منوچهری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - پژوهشکده تاریخ اسلام،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 320 - 354 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3 -20-7398-600-978 انتخاب
7- مطهری و فلسفه دین
به‌اهتمام:رضا اکبری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - بنیاد علمی و فرهنگی علامه مرتضی مطهری - دیویی: 297.998 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 8 -8-94254-600-978 انتخاب
8- درباره دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش
نويسنده:فریدریش شلایرماخر ؛ مترجم:محمدابراهیم باسط - نشر نی - دیویی: 200 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 460000 ریال - 3 -0287-06-622-978 انتخاب
9- تاریخ اجتماعی: دانش، روش، آموزش
مترجم:ابراهیم موسی‌پوربشلی ؛ مترجم:محمدابراهیم باسط - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 303.4 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 4 -0206-02-600-978 انتخاب
10- درباره دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش
نويسنده:فریدریش شلایرماخر ؛ زيرنظر:محمدمهدی اردبیلی ؛ مترجم:محمدابراهیم باسط - نشر نی - دیویی: 200 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 640000 ریال - 3 -0287-06-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3