لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (114)
تالیف (28)
ترجمه (158)
تهران (184)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (186) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمشک‌های خیس
نويسنده:مهدی نجف‌زاده ؛ ويراستار:شهین خاصی - تیسا - دیویی: 8fa3.62 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 210000 ریال - 0 -04-7683-600-978 انتخاب
2- عمویم جمشیدخان که همیشه باد او را با خود می‌برد
نويسنده:بختیار علی ؛ مترجم:مریوان حلبچه‌ای ؛ ويراستار:شهین خاصی - نیماژ - دیویی: 8fa9.23 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 0 -200-367-600-978 انتخاب
3- مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
نويسنده:چیمامانداانگازی ادیشی ؛ مترجم:فاطمه باغستانی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 305.42 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 80000 ریال - 3 -022-461-600-978 انتخاب
4- کج‌رفتاری؛ شکل‌گیری اقتصاد رفتاری
نويسنده:ریچارداچ. تالر ؛ مترجم:علیرضا فندرسکی ؛ مترجم:صدیقه مومن - هورمزد - دیویی: 330.019 - 524 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 680000 ریال - 0 -74-6010-622-978 انتخاب
5- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
6- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
7- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
8- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
9- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
10- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19