لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (9)
تهران (11)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قربانی ماهیت و کاربرد آن
نويسنده:هنری‌ای. هوبرت ؛ نويسنده:مارسل موس ؛ مترجم:و. د. هالس - علمی و فرهنگی - دیویی: 291.3 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 170000 ریال - 6 -649-436-600-978 انتخاب
2- انسان‌شناسی علم و تکنولوژی
نويسنده:مایکل‌ام.چ. فیشر ؛ مترجم:لیلا اردبیلی ؛ ويراستار:سمیه صالح‌نیا - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 142.7 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 2 -17-8905-600-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی فرهنگی
نويسنده:فرزاد شریفیان ؛ مترجم:لیلا اردبیلی ؛ ويراستار:بلقیس روشن - نویسه پارسی - دیویی: 306.44 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -2-93335-600-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی
نويسنده:بلقیس روشن ؛ نويسنده:لیلا اردبیلی - علم - دیویی: 415 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 425000 ریال - 8 -492-224-964-978 انتخاب
5- انسان‌شناسی شناختی: گزیده‌ای از مباحث
نويسنده:یانا ترایتلووا ؛ مترجم:لیلا اردبیلی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 301 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -808-121-600-978 انتخاب
6- چشم‌اندازهای اجتماعی ذهن
نويسنده:اویاتار زورباول ؛ مترجم:لیلا اردبیلی ؛ مترجم:سارا قاسمی - لوگوس - دیویی: 302.1 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 9 -43-6288-622-978 انتخاب
7- رساله پیشکش
نويسنده:مارسل موس ؛ مترجم:لیلا اردبیلی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 301 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -809-121-600-978 انتخاب
8- مدل‌های فرهنگی: پیدایش، روش‌ها و آزمون‌ها
نويسنده:جووانی بناردو ؛ نويسنده:ویکتورسی. دمانک ؛ مترجم:لیلا اردبیلی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 306 - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 290000 ریال - 9 -095-452-600-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی
نويسنده:بلقیس روشن ؛ نويسنده:لیلا اردبیلی - علم - دیویی: 415 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 115000 ریال - 8 -492-224-964-978 انتخاب
10- قربانی ماهیت و کاربرد آن
نويسنده:هنری‌ای. هوبرت ؛ نويسنده:مارسل موس ؛ مترجم:و. د. هالس - علمی و فرهنگی - دیویی: 291.3 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 250000 ریال - 6 -649-436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2