لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (224)
تالیف (245)
ترجمه (2)
تهران (247)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (247) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرزبان‌نامه با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و تعیین بحور اشعار تازی و پارسی و برخی ...
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa8.831 - 820 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1380 - 30000 ریال - 2 -10-5626-964 انتخاب
2- گلستان: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوارو ...
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa8.831 - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1380 - 28000 ریال - 1 -33-5626-964 انتخاب
3- رودکی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa1.21 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1381 - 4800 ریال - 2 -07-5626-964 انتخاب
4- تاریخ بیهقی: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - دیویی: 955.0513 - 399 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1381 - 95000 ریال - 2 -45-6162-964 انتخاب
5- کلیات شمس تبریزی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی: مطابق از روی نسخه تصحیح شده استاد بدیع‌الزمان فروزانفر
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - دیویی: 8fa1.31 - 1242 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 195000 ریال - 2 -005-151-600-978 انتخاب
6- مرزبان‌نامه: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و تعیین بحور اشعار تازی و پارسی و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و امثال و حکم
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa8.831 - 826 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1390 - 135000 ریال - 2 -10-5626-964 انتخاب
7- دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی: با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزلها و فهرست آیات و امثال و حکم و برخی نکته‌های دست
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa1.32 - 788 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 54 سال 1394 - 320000 ریال - 8 -18-5626-964 انتخاب
8- غزلیات سعدی با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزلها و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - دیویی: 8fa1.31 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 16500 ریال - 1 -71-6162-964 انتخاب
9- گلستان سعدی: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرستهای ...
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa8.831 - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1382 - 32000 ریال - 1 -33-5626-964 انتخاب
10- رودکی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - دیویی: 8fa1.21 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1383 - 7000 ریال - 2 -07-5626-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25