لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (83)
تالیف (45)
ترجمه (94)
تهران (139)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (130)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (139) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ما نارنجک می‌جویم
نويسنده:فهیمه محفوظ ؛ تصويرگر:اعظم مهدوی - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -585-119-600-978 انتخاب
2- راز لاله‌ی سیاه
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 823.914 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 8 -49-8025-600-978 انتخاب
3- کلاه گیس فرفری
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ تصويرگر:اندرو ولدن - هوپا - دیویی: 823.914 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 160000 ریال - 1 -51-8025-600-978 انتخاب
4- مزرعه‌ی سرگرمی
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 741.5 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 160000 ریال - 8 -52-8025-600-978 انتخاب
5- راز لاله‌ی سیاه
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 823.914 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 160000 ریال - 8 -49-8025-600-978 انتخاب
6- فیل زیرخاکی
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 741.5 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 160000 ریال - 4 -50-8025-600-978 انتخاب
7- از دوازده انگشت نکبتی‌اش
نويسنده:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:آمنه رستمی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -40-8025-600-978 انتخاب
8- موزه‌ی عروسک‌ها
نويسنده:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ نويسنده:اعظم مهدوی ؛ نويسنده:روناک ربیعی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.008 - 160 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 520000 ریال - 1 -334-320-600-978 انتخاب
9- هتل پرستاره‌ی جزیره پلیکان
نويسنده:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ نويسنده:اعظم مهدوی ؛ نويسنده:روناک ربیعی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.008 - 194 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 590000 ریال - 4 -333-320-600-978 انتخاب
10- خرت و پرت‌های قصر گمشده
نويسنده:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ نويسنده:اعظم مهدوی ؛ نويسنده:روناک ربیعی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.008 - 160 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 520000 ریال - 6 -326-320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14