لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(167)
چاپ مجدد (280)
تالیف (379)
ترجمه (68)
تهران (434)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (354)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (447) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در روزگاری که هنوز پنج‌شنبه و جمعه اختراع نشده بود
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ تصويرگر:مهدی صادقی - کتاب چرخ فلک - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9000 ریال - 2 -1-95886-964 انتخاب
2- بند رختی که برای خودش دل داشت
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ نقاش:شادی نامور - کتاب چرخ فلک - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -9-94973-964 انتخاب
3- سنگ‌های آرزو
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ نقاش:هدی حدادی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 1 -778-445-964 انتخاب
4- 20 داستان برای نوجوانان
نويسنده:عبدالرحمن اونق ؛ نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ نويسنده:محمد حمزه‌زاده - قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 344 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 20000 ریال - 9 -280-417-964 انتخاب
5- لبخندهای کشمشی یک خانواده خوشبخت
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده - کتاب چرخ فلک - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 20000 ریال - 6 -6-94973-964 انتخاب
6- سه تا چراغ رنگی
شاعر:فرهاد حسن‌زاده ؛ شاعر:هادی خورشاهیان ؛ شاعر:مریم اسلامی - کتاب چرخ فلک - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 8000 ریال - 7 -29-5225-600-978 انتخاب
7- ویزگول و نازگول
نويسنده:تد آرنولد ؛ مترجم:عرفان حسن‌زاده ؛ ويراستار:فرهاد حسن‌زاده - پرتقال - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 9 -023-462-600-978 انتخاب
8- ویزگول و ویزغول
نويسنده:تد آرنولد ؛ مترجم:عرفان حسن‌زاده ؛ ويراستار:فرهاد حسن‌زاده - پرتقال - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 5 -034-462-600-978 انتخاب
9- ویزگول و ویز قهرمان‌های ریز
نويسنده:تد آرنولد ؛ مترجم:عرفان حسن‌زاده ؛ ويراستار:فرهاد حسن‌زاده - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -024-462-600-978 انتخاب
10- شاهزاده خوشگول و ملکه گوگول
نويسنده:تد آرنولد ؛ مترجم:عرفان حسن‌زاده ؛ ويراستار:فرهاد حسن‌زاده - پرتقال - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -040-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45