لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (9)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 400000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
2- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
3- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
4- پرواز با بال شکسته "خاطرات رزمندگان شهرضا از فرمانده"
گردآورنده:رمضانعلی کاوسی ؛ ويراستار:حسینعلی محمدی ؛ ويراستار:الهه شعبانی - ستارگان درخشان - دیویی: 955.08430922 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 7 -80-6887-600-978 انتخاب
5- راز نهان: خاطراتی از جانبازان و آزادگان
نويسنده:رمضانعلی کاوسی ؛ گرافيست:حامد شاه‌مرادی - ستارگان درخشان - دیویی: 955.08430922 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -070-447-600-978 انتخاب
6- پرواز با بال شکسته "خاطرات رزمندگان شهرضا از فرمانده"
گردآورنده:رمضانعلی کاوسی ؛ ويراستار:حسینعلی محمدی ؛ ويراستار:الهه شعبانی - ستارگان درخشان - دیویی: 955.08430922 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 7 -80-6887-600-978 انتخاب
7- راز نهان: خاطراتی از جانبازان و آزادگان
نويسنده:رمضانعلی کاوسی ؛ گرافيست:حامد شاه‌مرادی - ستارگان درخشان - دیویی: 955.08430922 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -070-447-600-978 انتخاب
8- کفشیه: خاطرات رزمندگان شهرضا از آزادسازی خرمشهر
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - ستارگان درخشان - دیویی: 955.08430922 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 1 -66-8007-600-978 انتخاب
9- تنفس طلایی: چگونگی مجروح شدن یک رزمنده‌ی بسیجی دفاع مقدس در عملیات محرم و اتفاقات بعد از آن
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - گلبن - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 3 -52-5047-600-978 انتخاب
10- سهم من از عاشقی
نويسنده:رمضانعلی کاوسی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 450000 ریال - 4 -1691-03-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2