لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (27)
تالیف (39)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 135000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
2- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت،راه نوین،تمثیل - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 93000 ریال - انتخاب
3- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1087 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 23 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
4- الهی‌نامه
نويسنده:علی حاتمی - فاضل - دیویی: 297.778 - 100 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 ریال - 2 -22-6970-964 انتخاب
5- متمم آمار ریاضی: شرح خلاصه‌ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین‌ها
نويسنده:شاهرود اعظمی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:منوچهر شجاعی - سپاهان - دیویی: 519.5 - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 6 -98-5659-600-978 انتخاب
6- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 300000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
7- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1392 - 350000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
8- تجارت الکترونیک
نويسنده:مجتبی شجاعی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:مهدی جهانتیغی - تفتان - دیویی: 381.142 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17500 ریال - 5 -7-95711-964 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1086 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 26 سال 1399 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
10- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محسن قرائتی ؛ نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی - خلیج فارس - دیویی: 346.5507 - 1004 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 45000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4