لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (26)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 82000 ریال - انتخاب
2- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 250000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
3- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا،میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1026 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 140000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
4- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 300000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
5- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محسن قرائتی ؛ نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی - خلیج فارس - دیویی: 346.5507 - 1004 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 45000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
6- حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری
نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ ويراستار:شهین خاصی - تیسا - دیویی: 332.6730955 - 1174 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 880000 ریال - 3 -36-7212-600-978 انتخاب
7- هفت‌سین غایب این سال‌ها: مجموعه داستان
نويسنده:علی حاتمی - ستاره طلایی - دیویی: 8fa3.62 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 2 -26-8434-964-978 انتخاب
8- متمم آمار ریاضی: شرح خلاصه‌ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین‌ها
نويسنده:شاهرود اعظمی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:منوچهر شجاعی - سپاهان - دیویی: 519.5 - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 6 -98-5659-600-978 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - انتشارات‌ خلیج ‌فارس - دیویی: 346.5507 - 1032 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 70000 ریال - 7 -5-91823-964 انتخاب
10- آموزش آسان ثبت اختراع (پتنت)، تجاری‌سازی و برندسازی = Patent & commercialization & branding
نويسنده:سیداحمد قاسمی ؛ نويسنده:اشرف‌السادات قاسمی ؛ نويسنده:رضا رستمی‌خزایی - کار و دانشگاه - دیویی: 608.755 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 125000 ریال - 5 -13-7851-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4