لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (722)
تالیف (137)
ترجمه (732)
تهران (869)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (847)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (869) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غول ده کله و سه قصه‌ی دیگر
نويسنده:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:لیساجمیله برجسته - افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa3.62 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 37000 ریال - 6 -560-369-964-978 انتخاب
2- جشنواره‌ی بالادرختی اوا
نويسنده:ربکا الیوت ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 813 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 5 -66-8025-600-978 انتخاب
3- مهمان ناخوانده
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 3 -73-8025-600-978 انتخاب
4- عروسی در سرزمین درختی
نويسنده:ربکا الیوت ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 813 - 82 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 3 -86-8025-600-978 انتخاب
5- مومیایی گمشده
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 90000 ریال - 6 -72-8025-600-978 انتخاب
6- یک داستان خیلی مغناطیسی
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 90000 ریال - 4 -89-8025-600-978 انتخاب
7- یک روز در میدان اسب‌دوانی
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 90000 ریال - 0 -74-8025-600-978 انتخاب
8- یک داستان خیلی مغناطیسی
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 90000 ریال - 4 -89-8025-600-978 انتخاب
9- پرونده‌ی ویژه: فراتر از ترس!
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 240000 ریال - 2 -96-8025-600-978 انتخاب
10- مومیایی گمشده
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 863.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 90000 ریال - 6 -72-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 87