لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (9)
تالیف (3)
ترجمه (30)
تهران (28)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهم نظریه رسانه‌ها
نويسنده:کوین ویلیامز ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ مترجم:گودرز میرانی - جامعه‌شناسان - دیویی: 302.23 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 5 -118-223-600-978 انتخاب
2- فیلسوفان بدکردار
نويسنده:نایجل راجرز ؛ نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی - امیرکبیر - دیویی: 109.2 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 530000 ریال - 0 -1648-00-964-978 انتخاب
3- فیلسوفان بدکردار
نويسنده:نایجل راجرز ؛ نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی - امیرکبیر - دیویی: 109.2 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 0 -1648-00-964-978 انتخاب
4- رسانه‌های نوین: درآمدی انتقادی
نويسنده:مارتین لیستر ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ نويسنده:جان دووی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 302.23 - 698 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 760000 ریال - 9 -110-452-600-978 انتخاب
5- روش‌های پژوهش در رسانه‌ها و ارتباطات: درآمدی بر رویکردهای کیفی و کمی
نويسنده:آرتوآسا برگر ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ مترجم:محمدرضا نیرو - جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات - دیویی: 302.230721 - 614 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 950000 ریال - 1 -304-460-600-978 انتخاب
6- فیلسوفان بدکردار
نويسنده:نایجل راجرز ؛ نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی - امیرکبیر - دیویی: 109.2 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 130000 ریال - 0 -1648-00-964-978 انتخاب
7- فیلسوفان بدکردار
نويسنده:نایجل راجرز ؛ نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی - امیرکبیر - دیویی: 109.2 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 410000 ریال - 0 -1648-00-964-978 انتخاب
8- پیشرفت‌های جدید در بازاریابی آنلاین
نويسنده:آلن استیونسون ؛ نويسنده:استیون تگ ؛ نويسنده:تیتسیانو وسکووی - امیرکبیر - دیویی: 658.872 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 280000 ریال - 6 -1899-00-964-978 انتخاب
9- روش‌های پژوهش در رسانه‌ها و ارتباطات: درآمدی بر رویکردهای کیفی و کمی
نويسنده:آرتوآسا برگر ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ مترجم:محمدرضا نیرو - جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات - دیویی: 302.230721 - 608 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1399 - 950000 ریال - 1 -304-460-600-978 انتخاب
10- فرهنگ شهرت
نويسنده:ارنست کشمور ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:عبدالله بیچرانلو - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 306.4 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 210000 ریال - 3 -000-452-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4