لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (7)
تهران (1)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب، عدالت و امنیت
نويسنده:صدیقه نصری ؛ ويراستار:مهدی وجدانی - دانشگاه مفید - دیویی: 553.70955 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 760000 ریال - 2 -05-6069-622-978 انتخاب
2- چارلی چاپلین
نويسنده:پیتر اکروید ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:مهدی وجدانی - لوگوس - دیویی: 791.43028092 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 550000 ریال - 3 -16-6288-622-978 انتخاب
3- واژه‌نامه توصیفی نشانه‌شناسی
نويسنده:برانون مارتین ؛ نويسنده:فلیزیتاس رینگهام ؛ مترجم:مهدی منتظرقائم - لوگوس - دیویی: 302.2 - 226 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 480000 ریال - 5 -5-99633-600-978 انتخاب
4- چشم‌اندازهای اجتماعی ذهن
نويسنده:اویاتار زورباول ؛ مترجم:لیلا اردبیلی ؛ مترجم:سارا قاسمی - لوگوس - دیویی: 302.1 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 9 -43-6288-622-978 انتخاب
5- تحلیل گفتمان دینی: مبانی نظری
نويسنده:حسن بشیر ؛ ويراستار:مهدی وجدانی - لوگوس - دیویی: 297.47 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 340000 ریال - 3 -03-6288-622-978 انتخاب
6- فهم فقهی و سیاست معاصر
نويسنده:منصور میراحمدی ؛ ويراستار:مهدی وجدانی - لوگوس - دیویی: 297.379 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 460000 ریال - 6 -57-6288-622-978 انتخاب
7- فهم فقهی و سیاست معاصر
نويسنده:منصور میراحمدی ؛ ويراستار:مهدی وجدانی - لوگوس - دیویی: 297.379 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 460000 ریال - 6 -57-6288-622-978 انتخاب
8- روایت و کنش جمعی: چرا فراخوا‌ن‌های سیاسی و اجتماعی به داستان نیاز دارند
نويسنده:فردریک‌دبلیو میر ؛ مترجم:الهام شوشتری‌زاده ؛ ويراستار:مهدی وجدانی - اطراف - دیویی: 320.014 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500000 ریال - 6 -42-6194-622-978 انتخاب
9- عباس میرزا
نويسنده:مهدی وجدانی - قلم نو - دیویی: 955.0743092 - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 7 -21-2762-964-978 انتخاب
10- صمیمیت‌های سرد: ساختن سرمایه‌داری هیجانی
نويسنده:ایوا ایلوز ؛ ويراستار:مهدی وجدانی ؛ مترجم:مصطفی انصافی - لوگوس - دیویی: 306.342 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 6 -31-6288-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2