لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (7)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خدمتکارم جیوز و داستان‌های دیگر
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:رضا اسکندری‌آذر ؛ ويراستار:ساقی قاجار - هیرمند - دیویی: 823.914 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 8 -504-408-964-978 انتخاب
2- مردی که دوپای چپ داشت
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:نیلوفر خوش‌زبان - نشر نون - دیویی: 823.914 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 390000 ریال - 3 -66-7141-600-978 انتخاب
3- عشق در میان مرغ‌ها
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:پیمان اسماعیلیان ؛ ويراستار: گروه فرهنگی انتشارات پیدایش - پیدایش - دیویی: 823.912 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 3 -552-296-600-978 انتخاب
4- موج جنایت در بلندینگز
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:علی منصوری - روزگار نو - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -18-7339-600-978 انتخاب
5- مردی که دوپای چپ داشت
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:نیلوفر خوش‌زبان - نشر نون - دیویی: 823.914 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 195000 ریال - 3 -66-7141-600-978 انتخاب
6- مردی که دوپای چپ داشت
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:نیلوفر خوش‌زبان - نشر نون - دیویی: 823.914 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 3 -66-7141-600-978 انتخاب
7- عشق در میان مرغ‌ها
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:پیمان اسماعیلیان - پیدایش - دیویی: 823.912 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 270000 ریال - 3 -552-296-600-978 انتخاب
8- خدمتکارم جیوز و داستان‌های دیگر
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:رضا اسکندری‌آذر ؛ ويراستار:ساقی قاجار - هیرمند - دیویی: 823.914 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 490000 ریال - 8 -504-408-964-978 انتخاب
9- بهترین آواز
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:بابک واحدی - کتابسرای تندیس - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 4 -75-8944-964-978 انتخاب
10- مردی که دوپای چپ داشت
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:نیلوفر خوش‌زبان - نشر نون - دیویی: 823.914 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 240000 ریال - 3 -66-7141-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2