لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (68)
تالیف (0)
ترجمه (82)
تهران (81)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل کاربردی خواب و رویا
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -5-92251-600-978 انتخاب
2- زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.66 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 280000 ریال - 8 -9-91205-600-978 انتخاب
3- راهبری زندگی با شهود درونی
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:مرضیه مروتی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 150.92 - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 850000 ریال - T انتخاب
4- زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:فاطمه جهانیان - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.66 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -9-91205-600-978 انتخاب
5- زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.66 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 180000 ریال - 8 -9-91205-600-978 انتخاب
6- تحلیل کاربردی خواب و رویا: مبتنی بر تئوری روان‌کاوی پرفسور کارل گوستاویونگ
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 140000 ریال - 6 -5-92251-600-978 انتخاب
7- طلای درون: نقشه‌ی راه نجات از وابستگی به دیگران و رسیدن به استقلال فردی
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.284 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 130000 ریال - 3 -6-92251-600-978 انتخاب
8- احساس رضایت: رقصی بین خواسته‌ها و واقعیت‌ها
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:شهره(قراچه‌داغی) عبداللهی - پیک بهار - دیویی: 158 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8500 ریال - 8 -15-7184-964 انتخاب
9- سایه‌ات را مالک شو
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:مهناز کارکن - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 90000 ریال - 0 -5-91205-600-978 انتخاب
10- تخیل فعال
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه‌السادات رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 0 -33-6268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9