لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (119)
تالیف (4)
ترجمه (156)
تهران (160)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (160) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک عدد بهترین دوست به فروش می‌رسد
نويسنده:کاره سانتوس ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:سارا مطلوب - هوپا - دیویی: 863.7 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 140000 ریال - 2 -02-8655-600-978 انتخاب
2- یک عدد بهترین دوست به فروش می‌رسد
نويسنده:کاره سانتوس ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:سارا مطلوب - هوپا - دیویی: 863.7 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 140000 ریال - 2 -02-8655-600-978 انتخاب
3- یک عدد مامان به فروش می‌رسد
نويسنده:کاره سانتوس ؛ مترجم:سعید متین ؛ تصويرگر:آندرس گررو - هوپا - دیویی: 863.7 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 140000 ریال - 7 -88-8025-600-978 انتخاب
4- یک عدد بابا به فروش می‌رسد
نويسنده:کاره سانتوس ؛ مترجم:سعید متین ؛ تصويرگر:آندرس گررو - هوپا - دیویی: 863.7 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 140000 ریال - 6 -98-8025-600-978 انتخاب
5- آقای پتی پن از راه می‌رسد
نويسنده:خائومه کوپونس ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:انسیه حیدری - هوپا - دیویی: 863.64 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -66-8869-600-978 انتخاب
6- راز داورهای خواب‌آلود
نويسنده:روبرتو سانتیاگو ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:انسیه حیدری - هوپا - دیویی: 863.7 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 360000 ریال - 0 -87-8869-600-978 انتخاب
7- ناخدا باراکودا، آخر دنیا
نويسنده:یانوس کامپوس‌مارتینث ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:محمد یوسفی - هوپا - دیویی: 863.7 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 340000 ریال - 0 -74-8869-600-978 انتخاب
8- یک عدد بهترین دوست به فروش می‌رسد
نويسنده:کاره سانتوس ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:سارا مطلوب - هوپا - دیویی: 863.7 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 200000 ریال - 2 -02-8655-600-978 انتخاب
9- راز هفت گل به خودی
نويسنده:روبرتو سانتیاگو ؛ مترجم:سعید متین ؛ ويراستار:انسیه حیدری - هوپا - دیویی: 863.7 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 390000 ریال - 4 -002-204-622-978 انتخاب
10- راز چشم شاهین
نويسنده:روبرتو سانتیاگو ؛ مترجم:سعید متین ؛ تصويرگر:انریکه لورنسو - هوپا - دیویی: 863.7 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 6 -095-204-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16