لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (30)
تالیف (1)
ترجمه (72)
تهران (73)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (63)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای فرانتس و بابابزرگ
نويسنده:کریستینه نوستلینگر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ تصويرگر:ارهارد دیتل - آفرینگان - دیویی: 833.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 5 -35-6753-600-978 انتخاب
2- سیاه مرگ
نويسنده:کورنلیاکارولینه فونکه ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 833.914 - 804 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 350000 ریال - 5 -848-369-964-978 انتخاب
3- خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا
نويسنده:رناته ولش ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:ارغوان غوث - چکه - دیویی: 833.912 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 1 -062-377-600-978 انتخاب
4- تابستان اردک‌ماهی
نويسنده:یوتا ریشتر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 833.914 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -363-353-600-978 انتخاب
5- ماجراهای فرانتس و بابابزرگ
نويسنده:کریستینه نوستلینگر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ تصويرگر:ارهارد دیتل - آفرینگان - دیویی: 833.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 95000 ریال - 5 -35-6753-600-978 انتخاب
6- قشنگ‌ترین قصه‌ها برای کودکان
نويسنده:کورنلیاکارولینه فونکه ؛ مترجم:کتایون سلطانی - آفرینگان - دیویی: 833 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 6 -09-6753-600-978 انتخاب
7- ماجراهای جدید فرانتس
نويسنده:کریستینه نوستلینگر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ تصويرگر:ارهارد دیتل - نشر آفرینگان - دیویی: 833.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 3 -13-6753-600-978 انتخاب
8- خرس پشمالو
نويسنده:ایرینا کارشونوف ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ تصويرگر:راپنهارد میشل - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 833.914 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 90000 ریال - 2 -404-121-600-978 انتخاب
9- نخودی و آنتون
نويسنده:اریش کاستنر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ تصويرگر:والتر تری‌یر - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 833.914 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 105000 ریال - 7 -059-213-964-978 انتخاب
10- نوربرت خرگردن
نويسنده:میشائیل انده ؛ تصويرگر:راینهارد میشل ؛ مترجم:کتایون سلطانی - افق - دیویی: 833 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 65000 ریال - 9 -293-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8