لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیک‌های عمومی بازاریابی و فروش
نويسنده:امیر بیات ؛ نويسنده:سیدحامد عبدمنافی ؛ نويسنده:میثم ایرانشاهی - شهد - دیویی: 658.8 - 164 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - انتخاب
2- تکنیک‌های عمومی بازاریابی و فروش
نويسنده:امیر بیات ؛ نويسنده:سیدحامد عبدمنافی ؛ نويسنده:میثم ایرانشاهی - شهد - دیویی: 658.8 - 128 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - انتخاب
3- آموزش آسان ثبت اختراع (پتنت)، تجاری‌سازی و برندسازی = Patent & commercialization & branding
نويسنده:سیداحمد قاسمی ؛ نويسنده:اشرف‌السادات قاسمی ؛ نويسنده:رضا رستمی‌خزایی - کار و دانشگاه - دیویی: 608.755 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 150000 ریال - 5 -13-7851-600-978 انتخاب
4- تکنیک‌های عمومی بازاریابی و فروش
نويسنده:امیر بیات ؛ نويسنده:سیدحامد عبدمنافی ؛ نويسنده:میثم ایرانشاهی - شهد - دیویی: 658.8 - 180 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - انتخاب
5- آموزش آسان ثبت اختراع (پتنت)، تجاری‌سازی و برندسازی = Patent & commercialization & branding
نويسنده:سیداحمد قاسمی ؛ نويسنده:اشرف‌السادات قاسمی ؛ نويسنده:رضا رستمی‌خزایی - کار و دانشگاه - دیویی: 608.755 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 125000 ریال - 5 -13-7851-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1