لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 80000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
2- سایه و شر در افسانه‌ها
نويسنده:ماری‌‌لوئیزفون فرانتس ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:منصوره موسوی‌دیزکوهی - لیوسا - دیویی: 398.2019 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 410000 ریال - 5 -066-340-600-978 انتخاب
3- نوجوانی ابدی و نبوغ خلاقانه: تفسیر روانشناختی کتاب شازده کوچولو
نويسنده:ماری‌‌لوئیزفون فرانتس ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - لیوسا - دیویی: 843.912 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 3 -86-5138-600-978 انتخاب
4- نوجوانی ابدی و نبوغ خلاقانه: تفسیر روانشناختی کتاب شازده کوچولو
نويسنده:ماری‌‌لوئیزفون فرانتس ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - لیوسا - دیویی: 843.912 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 220000 ریال - 3 -86-5138-600-978 انتخاب
5- عقده مادر و روابط زن و مرد: روانشناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
6- سایه و شر در افسانه‌ها
نويسنده:ماری‌‌لوئیزفون فرانتس ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:منصوره موسوی‌دیزکوهی - لیوسا - دیویی: 398.2019 - 524 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 750000 ریال - 5 -066-340-600-978 انتخاب
7- اسطوره‌ی جام مقدس
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر - لیوسا - دیویی: 155.332 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 70000 ریال - 3 -002-340-600-978 انتخاب
8- اسطوره‌ی جام مقدس
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ نويسنده:تورج‌رضا بنی‌صدر - فرگان - دیویی: 155.332 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 7 -6-96623-964-978 انتخاب
9- نقشه‌ی روح (کارل گوستاو یونگ)
نويسنده:موری اشتاین ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - لیوسا - دیویی: 150.1954 - 394 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 350000 ریال - 8 -036-340-600-978 انتخاب
10- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2