لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (4)
ترجمه (4)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت سالم در خانه
نويسنده:جین نلسن ؛ مترجم:محمدجواد فرشچی ؛ مترجم:ریحانه ایزدی - ساز و کار - دیویی: 649.64 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 130000 ریال - 3 -58-6920-964-978 انتخاب
2- هنر آشپزی رها
نويسنده:رحیمه پرویزی ؛ ويراستار:اعظم صالحی ؛ ويراستار:اعظم محبوبی - ساز و کار - دیویی: 641.5 - 492 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1399 - 1150000 ریال - 3 -48-7325-600-978 انتخاب
3- هنر آشپزی رها
نويسنده:رحیمه پرویزی ؛ ويراستار:اعظم صالحی ؛ ويراستار:اعظم محبوبی - ساز و کار - دیویی: 641.5 - 488 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -48-7325-600-978 انتخاب
4- تربیت سالم در خانه
نويسنده:جین نلسن ؛ مترجم:محمدجواد فرشچی ؛ مترجم:ریحانه ایزدی - ساز و کار - دیویی: 649.64 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 85000 ریال - 3 -58-6920-964-978 انتخاب
5- تربیت سالم در خانه
نويسنده:جین نلسن ؛ مترجم:محمدجواد فرشچی ؛ مترجم:ریحانه ایزدی - ساز و کار - دیویی: 649.64 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 105000 ریال - 3 -58-6920-964-978 انتخاب
6- نوروز
نويسنده:اعظم محبوبی ؛ نويسنده:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کمپانی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 394.26955 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 29000 ریال - 5 -160-379-964-978 انتخاب
7- کتابشناسی گزیده برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه‌های آموزشگاهی (مقطع دبیرستان)
گردآورنده:فرمهر منجزی ؛ گردآورنده:اعظم محبوبی ؛ زيرنظر:نسرین‌دخت عمادخراسانی - کتابدار - دیویی: 011.62 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 5 -87-7143-964-978 انتخاب
8- تربیت سالم در خانه
نويسنده:جین نلسن ؛ مترجم:محمدجواد فرشچی ؛ مترجم:ریحانه ایزدی - ساز و کار - دیویی: 649.64 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 130000 ریال - 3 -58-6920-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1