لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (55)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (43)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب گورستان
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:فرمهر امیردوست - حوض نقره - دیویی: 823.914 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 9 -296-194-600-978 انتخاب
2- کورالاین
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - کتابسرای تندیس - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 55000 ریال - 4 -59-8944-964-978 انتخاب
3- اقیانوس انتهای جاده
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:فرزاد فربد ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پریان - دیویی: 823.914 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 6 -04-7058-600-978 انتخاب
4- داستان‌های کهن اسکاندیناوی (اساطیر اسکاندیناوی)
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:جواد همایون‌پور - یوبان - دیویی: 293.13 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 280000 ریال - 6 -39-8349-600-978 انتخاب
5- عجیب و هیولاهای یخی
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:سیدمصطفی رضیئی ؛ ويراستار:الهام ملک‌پور - هزاره سوم اندیشه - دیویی: 823.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 4 -72-8088-964-978 انتخاب
6- کورالاین
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - کتابسرای تندیس - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 32000 ریال - 4 -59-8944-964-978 انتخاب
7- کتاب گورستان
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 160000 ریال - 7 -633-369-964-978 انتخاب
8- کتاب گورستان
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 470000 ریال - 7 -633-369-964-978 انتخاب
9- مارکی چطور کتش را پس گرفت
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:مهدی بنواری ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پریان - دیویی: 823.914 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 6 -62-7058-600-978 انتخاب
10- کتاب گورستان
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:فرزاد فربد ؛ تصويرگر:کریس ریدل - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 70000 ریال - 6 -59-7822-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6