لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (40)
تالیف (22)
ترجمه (44)
تهران (66)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امید! رویا!
گردآورنده:هلن اکلی ؛ تصويرگر:جوئنا کیدنی ؛ مترجم:سیمین صالح - آسمان خیال،نقد قلم - دیویی: 808.882 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 28000 ریال - 7 -043-229-964-978 انتخاب
2- کتی گربه کوچک
مترجم:مهدیه بهرامی - نشر آسمان خیال،خانه گل‌یار - دیویی: 813 - 12 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 900 ریال - 4 -24-9954-964 انتخاب
3- کتی گربه کوچک
مترجم:مهدیه بهرامی - نشر آسمان خیال،خانه گل‌یار - دیویی: 813 - 12 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 900 ریال - 4 -24-9954-964 انتخاب
4- کیتی گاو کوچک
مترجم:مهدیه بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 10000 ریال - 7 -62-7825-964-978 انتخاب
5- کتی گربه کوچک
مترجم:مهدیه بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 10000 ریال - 1 -64-7825-964-978 انتخاب
6- چمدان پوپی کوچولو
شاعر:منصوره اربابی ؛ گرافيست:مهدیه بهرامی ؛ تصويرگر:دیوید کراسلی - آسمان خیال،نقد قلم،خانه گل‌یار - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 ریال - 0 -53-9954-964-978 انتخاب
7- پایپی پاندا کوچک
نويسنده:فرهاد نجم‌الدین ؛ گرافيست:مهدیه بهرامی - آسمان خیال،نقد قلم،خانه گل‌یار - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 6000 ریال - 0 -87-7825-964-978 انتخاب
8- پرسی کوچولو
مترجم:مهدیه بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 3000 ریال - 2 -67-7825-964-978 انتخاب
9- متضادها
طراح:مهدیه بهرامی - خیال - دیویی: 372.21 - 8 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 ریال - 964-7825-17-X انتخاب
10- آقا ببری
شاعر:منصوره اربابی ؛ نقاش:مهدیه بهرامی - خیال،نقد قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 ریال - 5 -00-7825-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7