لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(96)
چاپ مجدد (34)
تالیف (46)
ترجمه (84)
تهران (129)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دماغ گنده‌ها
نويسنده:تری جونز ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:فاطمه کاوندی - چکه - دیویی: 823.914 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 78000 ریال - 6 -11-6499-600-978 انتخاب
2- مردی که درخت می‌کاشت
نويسنده:ژان ژیونو ؛ مترجم:حمید کریم‌خانی ؛ ويراستار:فاطمه کاوندی - لوح‌فکر،چاپ و نشر نظر، کتاب خروس - دیویی: 843.912 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 4 -132-152-600-978 انتخاب
3- امیرحسین و چراغ جادو
نويسنده:ابراهیم حسن‌بیگی ؛ ويراستار:فاطمه کاوندی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 56000 ریال - 4 -765-391-964-978 انتخاب
4- ندای درون: سیری از رنج و اندوه به رهایی
نويسنده:هنری نوون ؛ مترجم:نازنین علیپورجدی ؛ ويراستار:فاطمه کاوندی - بدون - دیویی: 291.4 - 134 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -8-93732-600-978 انتخاب
5- نقشمایه‌های ایرانی
گردآورنده:مسعود تذهیبی ؛ گردآورنده:فریده شهبازی ؛ مترجم:فاطمه کاوندی - چاپ و نشر نظر - دیویی: 745.44955 - 180 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 8 -150-152-600-978 انتخاب
6- آنقدرها هم ... سرم شلوغ نیست
نويسنده:جودی هیلز ؛ مترجم:فاطمه کاوندی - بدون - دیویی: 650.11 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 3 -5-93732-600-978 انتخاب
7- این فکر جادویی
نويسنده:کوبی یامادا ؛ مترجم:فاطمه کاوندی ؛ تصويرگر:مائه بسام - بدون - دیویی: 158.1 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 6 -06-8314-600-978 انتخاب
8- اولین کتاب هنر کودکان: نگاه کن
نويسنده:لوسی میکلت‌ویت ؛ مترجم:فاطمه کاوندی - چاپ و نشر نظر - دیویی: 700.83 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 27000 ریال - 4 -13-5191-600-978 انتخاب
9- الفبا در هنر: نگاه کن
نويسنده:لوسی میکلت‌ویت ؛ مترجم:فاطمه کاوندی - موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر - دیویی: 4fa1 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 71000 ریال - 8 -28-5191-600-978 انتخاب
10- خرگوش کوچولو در گالری
نويسنده:دیک برونا ؛ مترجم:فاطمه کاوندی - چاپ و نشر نظر، کتاب خروس - دیویی: 839.3364 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 7 -090-152-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13