لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (2)
ترجمه (8)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیوه‌نامه مکاتبات اداری
نويسنده:سارا منوچهری‌نائینی ؛ نويسنده:یدالله شکری ؛ ويراستار:سیده‌زمزم هاشمی - کلاسیک،نیک‌اندیش - دیویی: 808.04 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 5 -00-5206-600-978 انتخاب
2- راهنما: دیدگاهی نو برای تحول در زندگی
نويسنده:اندی اندروز ؛ مترجم:فیروزه مهرزاد ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 170.44 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 44000 ریال - 2 -38-5138-600-978 انتخاب
3- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
4- درمانگر: داستانی پر رمز و راز درباره‌ی حقیقت زندگی
نويسنده:اندی اندروز ؛ مترجم:فیروزه مهرزاد ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 813.54 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 6 -43-5138-600-978 انتخاب
5- عقده مادر و روابط زن و مرد: روانشناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
6- درمانگر: داستانی پر رمز و راز درباره‌ی حقیقت زندگی
نويسنده:اندی اندروز ؛ مترجم:فیروزه مهرزاد ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 813.54 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -43-5138-600-978 انتخاب
7- راهنما: دیدگاهی نو برای تحول در زندگی
نويسنده:اندی اندروز ؛ مترجم:فیروزه مهرزاد ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 170.44 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 44000 ریال - 2 -38-5138-600-978 انتخاب
8- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 130000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
9- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 80000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
10- تاریخ بیهقی: مجموعه سوالات تالیفی و امتحانی (رشته زبان و ادبیات فارسی) دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری‌، آزاد، فراگیر پیام نور و دانشپذیران د
نويسنده:سارا منوچهری‌نائینی - سمیرا - دیویی: 8fa0.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 23000 ریال - 1 -13-8955-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1