لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (176)
تالیف (243)
ترجمه (1)
تهران (243)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (241)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (244) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مورچه و گلوله کاموا
نويسنده:رضا موزونی ؛ نقاش:سارا خرامان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 0 -756-445-964 انتخاب
2- ایوب (ع)
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:سارا خرامان - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 297.156 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7000 ریال - 0 -628-300-964-978 انتخاب
3- ایوب (ع)
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:سارا خرامان - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 297.156 - 192 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 9 -597-300-964-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 42 سال 1390 - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1390 - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1390 - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 45 سال 1390 - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 43 سال 1390 - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
9- جیکم جیکم جیکان جیکان
نويسنده:سرور کتبی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 16000 ریال - 4 -691-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 63 سال 1394 - 35000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25